Zgrada "Lamela B" - PRODATO 100%

Odaberite željeni etažu ili odaberite drugu lamelu:

{"e1":{"floor":"1","free":0,"link":"\/lamela_b\/1\/etaza1.html"},"e2":{"floor":"2","free":0,"link":"\/lamela_b\/2\/etaza2.html"},"e3":{"floor":"3","free":0,"link":"\/lamela_b\/3\/etaza3.html"},"e4":{"floor":"4","free":0,"link":"\/lamela_b\/4\/etaza4.html"},"e5":{"floor":"5","free":0,"link":"\/lamela_b\/5\/etaza5.html"},"e6":{"floor":"6","free":0,"link":"\/lamela_b\/6\/etaza6.html"},"e7":{"floor":"7","free":0,"link":"\/lamela_b\/7\/etaza7.html"},"e8":{"floor":"8","free":0,"link":"\/lamela_b\/8\/etaza8.html"},"e9":{"floor":"9","free":0,"link":"\/lamela_b\/9\/etaza9.html"},"e10":{"floor":"10","free":0,"link":"\/lamela_b\/10\/etaza10.html"},"e11":{"floor":"11","free":0,"link":"\/lamela_b\/11\/etaza11.html"},"e12":{"floor":"12","free":0,"link":"\/lamela_b\/12\/etaza12.html"},"e13":{"floor":"13","free":0,"link":"\/lamela_b\/13\/etaza13.html"}}

Savjet: Da bi odabrali željenu etažu, potrebno je da kliknete na željenu etažu.